Chcete ušetriť? Získajte fotovoltaické panely aj s podporou štátu

Dôležitou súčasťou činností, ktoré sa na Slovensku robia v súvislosti s klimatickou a tiež energetickou krízou, je obnova rodinných domov. Pomocou nej sa môže znížiť energetická náročnosť starších domov, ktoré nevyhovujú moderným požiadavkám na energetickú úspornosť. Vďaka tomu môžete pri inštalácii fotovoltaiky požiadať o príspevok.

Rodinné domy postavené pred rokom 2013

Obnova rodinných domov je zameraná na domy postavené pred rokom 2013. Ich náklady na vykurovanie sú v porovnaní s novšími stavbami až o 30 % vyššie, domácnosti majú zároveň vyššie výdavky na energie. Pre občanov, ktorí tak chcú ušetriť, je k dispozícii príspevok na obnovu domu. Pomocou obnoviteľných zdrojov si znížia výdavky na energie, pričom tiež prispejú k zlepšeniu životného prostredia.

Príspevok na obnovu domu na fotovoltaické panely

O príspevok na obnovu domu môžete požiadať, ak ste spoluvlastníkom domu, máte v ňom trvalý pobyt a ste občanom EÚ. Požiadať môžete o príspevok na akýkoľvek obnoviteľný zdroj energie, napríklad solárne panely, ten vám ale musí priniesť minimálne 30 % úsporu.

Štandardní žiadatelia môžu získať preplatenie nákladov až do 60 % ich výšky. Sociálne a zdravotne znevýhodnení žiadatelia až do výšky 95 % za podmienky, že fotovoltika zníži náklady na energie minimálne o 30 %.

Koľko panelov potrebujete?

Pri návrhu riešenia na váš rodinný dom môžete počítať s približne 8 m2 fotovoltaiky na spotrebu jednej osoby, ktorá žije v domácnosti. O presných parametroch je vhodné poradiť sa s odborníkmi. Fotovoltikasa dá montovať na rovné aj šikmé strechy. Návratnosť investície je od 5 a viac rokov.

Pravidelná údržba pre vyšší výkon

Odborná inštalácia fotovoltiky prinesie úsporu počas celej doby životnosti panelov. Kvalitné solárne panely majú životnosť viac ako 25 rokov, pričom po uplynutí tejto doby majú výkon 80 %. Ak chcete, aby inštalácia fotovolaitiky priniesla deklarovaný výkon, potrebné sa bude starať aj o čistotu panelov. Mali by ste ich umývať približne 1 – 2 x ročne.

Zdroj obrázka: Diyana Dimitrova/Shutterstock.com

Ďalšie zaujímavé články

Neprehliadnite