Nespokojnosť so správcom bytovky? Stručný postup odvolávania

To, že sa bývanie v byte a v rodinnom dome v mnohých veciach odlišuje, je samozrejmé. Preto sú odlišné aj veci, ktoré vplývajú na to ako dobre sa vám býva. Špecifikum v tomto smere je z pohľadu bývania v byte aj správa bytového domu, v ktorom sa nachádza váš byt.

Čo na to ostatní?

Áno aj keď pri správe bytových domov nejde vyložene o váš byt, na vaše bývanie má veľký vplyv to ako si správcovská spoločnosť plní svoju úlohu. Alebo skôr neplní? Ak by ste to skôr povedali takýmto spôsobom, možno je čas na zmenu správcovskej spoločnosti.

V prvom rade je však potrebné zistiť, či podobný názor zdieľajú aj ostatní majitelia bytov vo vašej bytovke. Bez dostatočnej podpory totižto zmena správcu nebude možná, takže prvý krok k tomu, aby zmena bola úspešná, je zistiť si, akú má tento krok podporu.

Dobre si všetko naplánujte

Následne je potrebné zvolať schôdzu majiteľov. Áno, tú zvoláva správca, ale ak ju váš aktuálny nezvolá do 15 dní od požiadania, môžete to urobiť aj vy s ostatnými majiteľmi bytov. Ak vyzbierate 25 % podpisov. Malý tip: pri tvorbe programu takejto schôdze do nej zaraďte len jeden hlavný bod a to je odvolávanie správcu. Určite sa nesnažte hneď aj vybrať novú správcovskú spoločnosť, mohlo by sa vám to skomplikovať.

Čo sa samotného hlasovania týka, aby bola zmena správcu úspešná, bude potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých majiteľov bytov a teda nie len tých, ktorí sa zúčastnia schôdze. Tí, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť, môžu niekoho splnomocniť.

Rada na záver: dbajte na dodržanie všetkých formalít ako je prezenčná listina prikladaná k zápisnici, či voľba zapisovateľov a overovateľov. Aby nikto nemohol napadnúť platnosť vašej schôdze. Taktiež si zoberte kópiu zápisnice, aby sa v prípade jediného originálnu tento niekde „nestratil“.

Zdroj obrázka:

Autor: Maxim Studio / Shutterstock.com

Ďalšie zaujímavé články

Neprehliadnite