Konektor – základná terminológia a na čo sa používa?

Konektor predstavuje zariadenie, ktoré spája dve časti zariadenia a označuje sa často ako spájací prvok alebo spojka. Takýmto spôsobom umožňuje spojenie dvoch káblov alebo spojenie kábla k pevnému elektrickému bodu, či spojenie dvoch pevných bodov. Zabezpečuje teda spojenie, ktoré má všetky bezpečnostné charakteristiky, ale pritom je stále možné spojenie aj rozpojiť. Ktoré termíny je potrebné poznať pre pochopenie tohto zariadenia? Kde všade nájde konektor svoje využitie?

762991 1 1

Pohlavie konektora a polarita

Konektory rozdeľujeme podľa pohlavia – podľa toho, či sa konektor zapája alebo je zapojený. Často však dochádza aj k tomu, že sa ako mužské pohlavie označí konektor, ktorý sa zdá byť ženským pohlavím. Polarita hovorí o orientácii, v ktorej je možné konektor zapojiť. V tomto zmysle rozlišujeme napríklad aj polarizované konektory, ktoré majú prostriedky na zabránenie nesprávnemu zapojeniu.

Kontakt a rozstup

Kontakt predstavuje „obchodnú“ časť konektora. Ide o kovové časti, ktoré sa navzájom dotýkajú a tvoria tak elektrické spojenie. V tejto oblasti je ale tiež možné detegovať určité problémy – napríklad sa kontakty môžu znečistiť, zoxidovať alebo sa môže zmeniť potrebná pružnosť. Mnoho konektorov pozostáva z radu kontaktov v opakovanom vzore.

Rozstup konektora je vzdialenosť od stredu jedného kontaktu k stredu ďalšieho kontaktu. Je to dôležité lebo v tomto smere existuje množstvo podobných rodín kontaktov, ale môžu sa líšiť v rozstupe. To môže byť nesmierne podstatné pri kúpe správneho spojovacie konektora na vaše účely. Ak chcete nakupovať konektory, ako aj iné elektrické komponenty, môžete si vyberať z viac ako 500 000 dostupných vysokokvalitných produktov na stránkach tme.eu.

Párovacie cykly a montáž

Konektory majú obmedzenú životnosť a neustálym spájaním a odpájaním sa opotrebúvajú. Závisí predovšetkým od typu konektoru – napríklad konektor USB sa môže používať na tisícky alebo desiatky tisícov cyklov, zatiaľ čo board-to-board konektory sú v spotrebnej elektronike určené na desiatky cyklov. Dôležité je preto vždy si vyberať konektor aj podľa potrebnej životnosti na konkrétny účel. Montáž hovorí a spôsobe montáži jednotlivých konektorov, o uhle konektora vzhľadom na jeho pripevnenie, prípadne o mechanickom pripevnení.

Kde sa konektory používajú?

Konektory sa prakticky využívajú všade okolo nás. Nájdeme ich pri používaní bežnej elektroniky, ale rovnako aj v náročnejších elektronických zariadeniach. Automobily tiež využívajú niektoré druhy konektorov a iné zase nájdu svoje využitie v priemysle. Tento malý elektrický komponent má právom svoje miesto na trhu, pretože umožňuje šikovnejšie a omnoho praktickejšie využívať rôzne prístroje a spájať ich.

Ďalšie zaujímavé články

Neprehliadnite